Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.02.2009 20:00 - Един филм и проект за ЗУОПВП
Автор: radalia Категория: Лични дневници   
Прочетен: 2819 Коментари: 9 Гласове:
0

Последна промяна: 17.03.2009 15:39


Снощи гледах едно сравнително старо филмче "Кин-дза-дза". Днес реших да се запозная и с проекта на Закон за училищното образование и предучищното възпитание и подготовка. Исках да си изградя собствено мнение, вече имах идея за какво иде реч от медиите е блоговете.
Няма да отричам, че имаше неща, които ми определено ми харесаха, но на други не мога да отреагирам по друг начин, освен с едно "кю". А може и с няколко. За незапознатите с филма, "кю" е приета в обществото ругатня. 
Понеже съм три пъти бивш - бивш ученик, бивш учител и родител на бивш ученик, ще се въздържа от мои коментари на подбраните членове от Проекта, но за сметка на това ще си позволя да вмъквам реплики от филмчето. 

Чл. 3. (1) Образованието е светско. (2) Светското образование не допуска налагане на идеологически и религиозни доктрини. (3) В училище религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. Религиите може да се изучават и като самостоятелен учебен предмет в часовете за задължителноизбираема подготовка
Чл. 26. (6) Специализирани са и гимназиите, които се откриват за ритуални нужди на религиозни институции, регистрирани при условията и по реда на Закона за вероизповеданията (духовни училища). Духовните училища осигуряват възможност за постигане на националните образователни стандарти за общообразователната подготовка и за придобиване на средно образование, както и религиозно обучение в съответното вероизповедание. "Да ходя на планета, където не знаят  кой пред кого да прикляква? Дрън-дрън!"

Чл. 62. (5) Когато броят на заявените желания за постъпване в детската градина е по-голям от броя на местата, органите на местното самоуправление и местната администрация – за общинските детски градини, съответно министърът или ръководител на ведомство – за държавните детски градини, определят критерии за попълване на местата. Критериите не може да са свързани с времето на подаване на заявлението. "Извинете, а чатланите и пацаките националности ли са? Не. Биологически фактор ли? - Не. Хора от друга планета ли? - Не. А в какво се различават един от друг? Ти да не си далтонист? Не можеш ли да различиш оранжево от зелено?" С това, скъпи родители, преключват нощните Ви бдения пред детски градини и училища. Лошата новина е, че нямам идея по какви критерии Някой ще определи дали сте зелени или оранжеви. Защото местата в тези заведения не стигат и ако в момента напливът за записване на Вашето дете в първи клас е само за няколко "елитни училища", то след не повече от три години ще се повтори кошмарът за Вас. Нали същите тези деца, за които сега няма място в ясли и градини ще пораснат? И ако в момента намирате начини да се справите чрез преорганизация и мобилизиране на баби, дядовци и по-далечни роднини, нямам идея какво ще стане тогава. Все пак училищното образование е задължително до 16 годишна възраст. 


Чл. 87. (3) В VIII клас учениците във всички училища изучават интензивно чужд език и/или информатика и информационни технологии и/или предмети от професионалната подготовка. Разпределението на часовете по видове училища се урежда с наредбата по чл. 90, ал. 2.
"А тоя пацак през цялото време говори на езици, на които не знае продължението."  Децата имат навика да забравят по време на лятната ваканция какво са научили през предната учебна година, а сега трябва да помнят основите на химия, физика, биология, история, география значително по-дълго време.

Чл. 127. (1) Учениците от I до ІV клас включително, които не са постигнали образователния минимум по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.
"Ти някога виждал ли си такъв малък пацак да е бил такова меркантилно кю!"


Чл. 149. (2) Във всяко училище учебната година се открива в 9.00 часа с вдигане на знамето и изслушване на химна на Република България.
"Стига си мътил мозъци. Ясно?"


Чл. 163. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина и дава препоръки за насочването му към различни форми на допълнителна работа, включително извънкласни и извънучилищни дейности, или към подкрепа от специалист. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се връчва на родителя срещу подпис. (2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, участието му в училищния живот и спазването на училищната дисциплина. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование. (3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище. (4) Характеристиката на ученика към дипломата за средно образование може да се отчита в процедурата за прием във висше училище по решение на академичния съвет на висшето училище.
"Примерно, на Земята как определяте кой пред кого трябва да приклекне? Ами, на око. Диваци. Слушай... Обикнахте и ще те науча. Ако имам малко КЦ, то аз имам право да нося жълти гащи. И пред мен пацакът трябва да приклекне не един, а два пъти. Ако имам много КЦ, имам право да нося малинови гащи. И пред мен и пацакът трябва да приклекне 2 пъти, и чатланинът да направи "ку", и ецилопът няма право да ме бие през нощта. Никога!" Този член 163 ме изкара извън релси. Може би и заради него се хванах да пиша този постинг. Радвам се, че моят син беше оценяван единствено според знанията си. Помня по моето време как ме вкараха в някакъв файл, макар и тогава тази дума да им беше непозната. Тази безумна характеристика ме преследваше и в университета. Тя ме постави в такива рамки, че едва успях да ги напусна години след 89-та.


Чл. 164. (5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този закон и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1, на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
"Ти в главата си мозък ли имаш или кю?!"


Чл. 178. (1) Учителска длъжност може да заема лице: 1. български гражданин с висше образование по специалност от професионално направление „педагогика на обучението по” или от професионално направление „педагогика” или с висше образование по специалност, съответстваща на учебен предмет от общообразователната или професионалната подготовка; 2. с високи морални качества.
"Когато едно общество няма цветово разделяне на гащите, то няма цели".


Чл. 200. (3) Началникът на регионалния инспекторат по образованието организира поддържането на електронен регистър на лицата, които могат да заместват отсъстващи учители с оглед недопускане на свободни учебни часове. 
"При вас никой ли не пее в клетка? Господин Би... На Земята в клетка седят само зверовете. Зверовете са чатлани? - Не знам. Приличат във всеки случай. А славея е пацак ли? - Защо пацак? Сами казахте, че той пее без клетка. Ами значи е пацак. Виждаш ли! И при вас е същият див расизъм, както тук на Плюка. Само че властта я държат не чатланите, а пацаките, такива като теб и твоя приятел, славея." Вече три години не съм учител, но въпреки всичките ми напъни да ме изкарат от съответните списъци, в началото на месеца отново получих мейл, с който ме "каниха" да дам справка за успеваемостта на учениците ми по предметите, които преподавам. А сега и в регистър


Чл. 205. (3) В края на всяка календарна година училищният съвет, а когато няма такъв – комисия, определена от органите по чл. 204, ал. 3 и 5, оценява работата и професионалните качества на директора по критерии и по ред, определени в наредбата по чл. 207. (4) Директор, който е получил 5 положителни оценки по ал. 3 и по време на мандата не му е налагано дисциплинарно наказание, се назначава на длъжността за нов мандат без провеждането на конкурс.
"- Значи е истина. Кой глупак на Плюка мисли истината! Абсурд! Защото вие говорите това, което не мислите... и мислите това, което не мислите, затова и седите в клетки. И изобщо, целият този жалък катаклизъм" Този училищен съвет се създава по искане на Директора на учебното заведение...


Чл. 206. (1) Директорската правоспособност се придобива в Националния институт за обучение на директори след преминаване на задължително обучение и успешно полагане на изпит.   Бързаме! Идват избори, а веднага след тях и следващата учебна година!

Вместо... предлагам ви една част от филма:
"Знаете ли къде е Земята? Където се въртят планетите... Венера, Сатурн, Марс, Юпитер. Още кои, Владимир Николаевич? - Голямата мечка."


Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. sowhat - поздрави за този
24.02.2009 20:14
пост ради!
цитирай
2. radalia - Малко дълъг стана -
24.02.2009 20:18
нямах време да го съкратя ;)

Това някой го беше казал, но не помня никак кой.
цитирай
3. sowhat - помня смътно този филм
24.02.2009 20:36
но помня че адски се забавлявах с него :)

иначе цитатите ти са много уместни и навременни - казвам го като бивш ученик и учител и настоящ гражданин и майка.
цитирай
4. radalia - Бяха ми напомнили за филма,
24.02.2009 20:39
та реших пак да го видя. А днес четейки проекта, просто нещата се напаснаха - съвсем по граждански. Пък и жълти гащи ;) имам. Замислям се за малинови ;)
цитирай
5. edinman - вместо коментар
25.02.2009 01:45
ще сложа две снимки в поста си-те са достатъчно красноречиви....:))))!!
цитирай
6. radalia - :)
25.02.2009 07:27
Видях ги :)
цитирай
7. utremer - Поздравления за великолепния паралел
25.02.2009 07:59
"Когато едно общество няма цветово разделяне на гащите, то няма цели". Как се сети за тоя филм. Че това си е направо нова дисциплина - коментиране на закони чрез киното. Браво!
цитирай
8. radalia - За филма ме подсетиха,
25.02.2009 08:03
паралелът е просто хрумка ;)
цитирай
9. ady - Тежко и горко
25.02.2009 13:19
на детето ми, едва първи клас!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: radalia
Категория: Лични дневници
Прочетен: 2397796
Постинги: 634
Коментари: 6821
Гласове: 40435
Спечели и ти от своя блог!